1/13

budynki mieszkalne

budynki użyteczności publicznej

rekomendacje

"Współpraca układała się pozytywnie, wszelkie nasze sugestie i życzenia zostały uwzględnione, byliśmy na bieżąco informowani o etapie prac objętych umową, a wykonany projekt został wykonany rzetelnie i dokładnie, dlatego naszym zdaniem BPK PROJEKT SERWIS Sp. z o.o. w Opocznie warte jest polecenia przyszłym Inwestorom."  

Starostwo Powiatowe w Opocznie